SADA GRADIMO: ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE

Općinski dom u Jelsi, II faza