NEKRETNINE NA PRODAJU


Stambeno poslovna zgrada SP-28 u Metkoviću

3D model objekta SP-28 - Pogled 1 3D model objekta SP-28 - Pogled 2 Tloct parking mjesta u podzemnoj garaži 3D model objekta SP-28 - Pogled 3 Položaj vanjskih mjesta za parking uz objekt SP-28 3D model objekta SP-28 - Pogled 4 3D model objekta SP-28 - Pogled 5 3D prikaz objekata 3D prikaz objekata 3D prikaz objekata
Lokacija objekta:produžetak ulice Ante Starčevića (pokraj Doma umirovljenika)
Ukupni broj etaža:7 (Po + Pr + 4 kata + Pt)
Ukupni broj stanova:28
Ukupni broj poslovnih prostora:1
Rok izgradnje objekta:proljeće 2013. godine
Napomena:
Sve zainteresirane i potencijalne kupce obavještavamo da su ostala još 3 stana i to 3 trosobna (S 26, S27 i S 28 - potkrovlje) po cijeni od 1.000,00 eura/m2.
Pratite gradnju objekta

TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

Stambeno poslovna zgrada nalazi se u naselju Pržine, u produžetku Ulice Ante Starčevića i projektirana je kao samostojeća građevina unutar vanjskih gabarita 35,20 x 13,50 m, katnosti Po+P+4+Pk tj: podrum, prizemlje, četiri kata i potkrovlje:

  • • podrum - garaža
  • • prizemlje - poslovni prostor namijenjen uslužnim djelatnostima
  • • prvi kat - stanovi
  • • drugi kat - stanovi
  • • treći kat - stanovi
  • • četvrti kat - stanovi
  • • potkrovlje - stanovi

U podrumu građevine je garaža sa 26 parkirnih mjesta predviđenih za stambeni dio građevine i pomoćnim zajedničkim sadržajima. Na parceli je predviđeno 18 parkirnih mjesta, dio za stambene jedinice, dio za poslovni prostor. U prizemlju građevine nalazi se poslovni prostori za potrebe uslužne djelatnosti. Komunikacija između etaža ostvarena je unutrašnjim stepeništem kroz sve etaže. Građevina ima dizalo koje prolazi kroz sve etaže – od podruma do potkrovlja.

Nosivi dio konstrukcije čine ab zidovi, stupovi, grede, ravne međukatne ab ploče i kose krovne ab ploče. Nosivi ab zidovi su debljine 20 i 15 cm, debljina ab ravne ploče je 22 cm, a debljina kosih krovnih ploča su 18 cm.
Temelji zgrade će se izvesti kao armirano betonska temeljna ploča debljine 60 cm.
Pregradni zidovi izvode se od ytong elemenata debljine 10 cm.
Svi armirano – betonski i konstruktivni elementi kao horizontalni, vertikalni i kosi protupotresni serklaži, nadvoji, grede, stepenice, ploče i drugo, izvedeni su od armiranog betona marke i armature prema statičkom računu. Pročelja građevine obrađuju se demit fasadom i završnim slojem u tonu po izboru investitora uz suglasnost projektanta.

Svi unutrašnji zidovi prostorija, zavisno od izrade, gletaju se, odnosno žbukaju i bojaju disperzivnom bijelom bojom.
Zidovi koji se oblažu keramičkim pločicama žbukaju se cementnom žbukom. Stropovi se gletaju te nakon gletanja i ostalih predradnji bojaju disperzivnom bijelom bojom.
Zidovi u kupaonicama oblažu se keramičkim pločicama (glazirane) do visine dovratnika, a u kuhinji između kuhinjskih elemenata (visina cca 60 cm). Na podove kupaonica, hodnika i dijela kuhinje polažu se podne keramičke pločice. Na podove lođa i balkona također se postavljaju keramičke pločice u cementno ljepilo samo što su neglazirane (protuklizne).
Na podove soba i dnevnog boravka polaže se gotov troslojni hrastov parket d=1,45 cm.
Gazišta i čela stubišta oblažu se kamenom sa ugrađenim protukliznim gumama. Gazišta su debljine 3 cm, čela su 2 cm i polažu se u cementni mort 1:3.
Vanjski otvori bit će izvedeni kao pvc pozicije ostakljene izo staklom, opremljeni roletnom.
Ulazna vrata u stanovima su protupožarna T-30.
Unutrašnja vrata su drvena, glatkih krila sa masivnim dovratnikom (sve obojano bojom po izboru projektanta).

U građevini će se izvesti dimnjak, instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, telefonska instalacija, antenski uređaj, gromobranska instalacija, interni govorni uređaj, instalacija ventilacije, dizalo te priprema i nosač za vanjski uređaj klimatizacije, a sve prema važećim propisima.

NAPOMENA:
izgrađenost stambene jedinice u sustavu "ROH-BAU" je predmet posebnog ugovora sa investitorom.


Natrag na Nekretnine