IZGRADILI SMO: OBJEKTI JAVNE NAMJENE

Športska dvorana pri Gimnaziji u Metkoviću - 2001