IZGRADILI SMO: ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE

Osnovna škola u Pučišćima na Braču - 2004