IZGRADILI SMO: OBJEKTI JAVNE NAMJENE

Dom zdravlja u Jelsi, otok Hvar - 2007