IZGRADILI SMO: OBJEKTI JAVNE NAMJENE

Športska dvorana u Povljani na Pagu - 2003